วิธีใช้กระดาษลิตมัส

วิธีใช้กระดาษลิตมัสเมื่อคุณต้องการตรวจสอบความเป็นกรดหรือด่างของของเหลว หรือก๊าซที่ละลายในน้ำ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้กระดาษลิตมัส ซึ่งเป็นแถบกระดาษที่มีกระบวนการทางเคมี ทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของสารละลายในสเกลลอการึทึมจาก 0 - 14 บนสเกล 7 pH มีความเป็นกลาง ค่าที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรดมากขึ้นโดยที่ 0 เป็นกรดมากที่สุด และค่าที่สูงกว่า 7 เป็นด่างมากขึ้นโดยที่ 14 เป็นด่างมากที่สุด โดยคำว่า "เบส" มักจะใช้แทนคำว่าด่าง หรือ "อัลคาไลน์"  ค่า pH 14 มีค่าเป็นเบสมากที่สุด

แนะนำการใช้กระดาษสีเหลืองสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้
1. ใช้งานวัดค่า pH ในน้ำ หรือสารละลาย
2. ใช้วัดค่า pH ในแก๊ส ก๊าซ ไอระเหยต่างๆ
3. ใช้วัดค่า pH ในดิน สำหรับการเพาะปลูกพืช

อุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่แนะนำ
กรณีที่ต้องการทดสอบค่ากรด-ด่างในเบื้องต้น แนะนำให้ใช้กระดาษวัดค่า pH ซึ่งใช้งานง่าย พกพาไปใช้ได้สะดวก แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความละเอียด และความแม่นยำ แต่ในกรณีที่ต้องการวัดค่ากรด-เบส pH โดยที่มีการแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูงแนะนำให้ใช้ pH Meter ซึ่งง่ายต่อการวัด แต่มีข้อจำกัดในการดูแลรักษา เช่น การดูแลรักษาหัววัด และการสอบเทียบเครื่องวัดที่ต้องทำเป็นประจำ


การใช้กระดาษลิตมัสในน้ำ หรือของเหลว
1. เตรียมตัวอย่าง เทตัวอย่างน้ำ หรือสารละลายลงในแก้ว หรือบีกเกอร์ จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าตัวอย่างที่จะทำการทดสอบไม่ใช่ของเหลว ของเเหลว หรือสสารเกือบทุกชนิดไม่เป็นกรดก็ต้องเป็นด่าง ยกเว้นน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นกลาง ดังนั้นจึงมีค่า pH เท่ากับ 7
2. จุ่มลงในน้ำตัวอย่าง จับกระดาษด้านหนึ่งค้างไว้ แล้วจุ่มลงในตัวอย่างของเหลว (ประมาณ 2 วินาที) จากนั้นนำออก ไม่จำเป็นต้องจุ่มแช่ทิ้งไว้ในของเหลวตัวอย่างเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากการเปลี่ยนสีใดๆ จะเกิดขึ้นทันทีที่จุ่มกระดาษลงไปในของเหลว
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์โดยการนำกระดาษที่จุ่มลงไปในของเหลวแล้ว มาเทียบกับแถบสีที่ติดมากับกล่องว่าค่า pH อยู่ที่ระดับใด

การใช้กระดาษลิสมัสกับแก๊ส (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษสีเหลืองเท่านั้น)
1.
จุ่มกระดาษกับน้ำบริสุทธิ์ จุ่มกระดาษลงไปในน้ำบริสุทธิ์ เช่น น้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO จากตู้น้ำหยอดเหรียญให้ชุ่ม เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์มีค่าเป็นกลาง ดังนั้นค่า pH ก็จะเท่ากับ 7 จึงไม่ทำให้สีของกระดาษเปลี่ยนไป
2. นำกระดาษลิตมัสไปวางตรงบริเวณที่มีแก๊สที่จะทำการทดลอง
เปิดภาชนะที่บรรจุแก๊ส และปล่อยให้แก๊สบางส่วนสัมผัสกับกระดาษ ซึ่งกระดาษจะเปลี่ยนสีตามคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่างของแก๊สต่างๆ
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์โดยการนำกระดาษที่จุ่มลงไปในของเหลวแล้ว มาเทียบกับแถบสีที่ติดมากับกล่องว่าค่า pH อยู่ที่ระดับใด

การใช้กระดาษลิตมัสทดสอบดิน (วิธีนี้ใช้ได้กับกระดาษสีเหลืองเท่านั้น)
1. เตรียมตัวอย่างดิน นำดินในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในถ้วยแก้ว หรือบีกเกอร์ โดยเก็บดินจากหลายๆบริเวณทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นเติมน้ำบริสุทธิ์เช่น น้ำกลั่น น้ำ DI หรือน้ำ RO เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์มีค่าเป็นกลาง ดังนั้นค่า pH ก็จะเท่ากับ 7 จึงไม่ทำให้สีของกระดาษเปลี่ยนไป
2. จุ่มกระดาษลิตมัส นำกระดาษลิตมัสจุ่มลงไปในภาชนะที่มีดินละลายอยู่ในน้ำ ค่อยๆจุ่มเพื่อให้น้ำดูดซึมลงบนกระดาษเพื่อรอการเปลี่ยนสี
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ วิเคราะห์โดยการนำกระดาษที่จุ่มลงไปในของเหลวแล้ว มาเทียบกับแถบสีที่ติดมากับกล่องว่าค่า pH อยู่ที่ระดับใด


                                                                                                      สั่งซื้อกระดาษลิสมัส
Credit: www.neonics.co.th
โพสต์เมื่อ :
2565-03-21
 370
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์