ตะกร้า
0
0.00 THB

หลอดเซนติฟิวก์ คือ ??

หลอดเซนติฟิวก์ คือ ??หลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge Tube) เป็นภาชนะที่บรรจุสารที่ต้องการวิเคราะห์ หลอดเซนติฟิวก์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องเหวี่ยงสาร โดยมีการออกแบบมาเพื่อให้สามารถทนกับแรงเหวี่ยงได้อย่างดี โดยครื่องเหวี่ยงสาร (Centrifuge) เป็นเครื่องหมุนเหวี่ยงตัวอย่างด้วยความเร็วสูงที่ใช้ในการหมุนเหวี่ยงสาร เพื่อทำให้เกิดการแยกตัวของสาร ปัจจุบันมีการใช้หลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge Tube) กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ประเภทของการในงานหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge Tube)
การทดลองในหลายๆการทดลองในห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงสาร (Centrifuge) ในการหมุนเหวี่ยงสารเพื่อในสารเกิดการแยกตัว

1.การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
การวิเคราะห์ตัวอย่างดินนั้นมีด้วยกันหลายวิธีซึ่งต้องใช้ดินร่วมกับน้ำ หรือตัวทำละลาย และนำน้ำที่ผสมกับดินมาทำการวิเคราะห์หาข้อมูล หลายครั้งที่อนุภาคของดินมีขนาดใหญ่เกินไปจึงทำให้ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ จึงต้องนำดิน และน้ำ หรือสารละลายมาใส่ในหลอดเซนติฟิวก์ เพื่อที่จะนำตัวอย่างที่ต้องการทำการวิเคราะห์ไปเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เพื่อทำการแยกชั้นของน้ำ และดิน เมื่อทำการหมุนเหวี่ยงจากเครื่อง centrifuge เรียบร้อยแล้ว ดินจะแยกชั้นไปอยู่ที่ชั้นล่าง และน้ำอยู่ที่ชั้นบน ทำให้สามารถเทน้ำออกมาเพื่อทำการวิเคราะห์ได้

2.Process Samples
ลูกค้าจากหลายๆอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมยา มีกระบวนการที่รวมน้ำกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง หรือสารอื่นๆ ที่นำเข้าไปผสมเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์ นักวิเคราะห์จะต้องปั่นแยกตัวอย่าง โดยใช้เครื่องเซนติฟิวก์ เพื่อทำให้เกิดการแยกตัวที่ชัดเจนระหว่างน้ำกับสารอื่นๆ จากนั้นนักวิเคราะห์จึงสามารถเก็บตัวอย่างน้ำด้วยการใช้ปิเปต (Pipet) หรือใช้หลอดฉีดยา (Syringe) ดูดน้ำขึ้นมาโดยดูดเฉพาะชั้นที่เป็นน้ำขึ้นมาวิเคราะห์เท่านั้น

3.ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
หลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) มีความสำคัญในการแยกส่วน แยกชั้นของสารในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่นการแยกชั้นของตัวอย่างเลือด เป็นการแยกออร์แกเนลล์ (Organelles) ออกจากเซลล์ (Cells) และการตกตะกอนของเซลล์ และไวรัส การหมุนเหวี่ยงโดยใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เป็นส่วนประกอบสำคัญของการสกัด DNA หรือ RNA จากเซลล์วิธีการใช้หลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube)
การใช้หลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) นั้นสะดวกและง่ายมาก
ขั้นตอนแรก เลือกขนาดของหลอดเซนติฟิวก์ให้เหมาะกับการวิเคราะห์ และเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ของคุณ บางเครื่องใช้กับหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ที่มีขนาดเล็ก 15ML บางเครื่องใช้กับหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา 50ML หรือบางเครื่องใช้กับหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ที่มีขนาดเล็กมากๆ 0.5ML

หลังจากได้ขนาดของหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ที่เหมาะสมแล้ว ให้ใส่ตัวอย่างที่ต้องการทำการวิเคราะลงไปในหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) และปิดฝาให้แน่น จากนั้นเลือกความเร็ว และระยะเวลาที่ต้องการหมุนที่เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) เพื่อให้ตัวอย่างเกิดการแยกตัว

หลังจากเลือกความเร็ว และระยะเวลาเรียบร้อยแล้วให้นำหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) มาวางในเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) โดยให้วางตรงข้ามกัน และถ้าหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ที่ต้องการทำการหมุนเหวี่ยงมีจำนวนเป็นคี่ ให้นำหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ใส่น้ำและมาวางตรงข้ามกันให้ครบคู่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสมดุลเวลาหมุนเหวี่ยง

สุดท้ายตรวจสอบหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube) ให้แน่ใจว่าปิดฝาสนิดเรียบร้อยดีแล้ว จึงเปิดเครื่องเริ่มทำการหมุนเหวี่ยง                                                                                       สนใจสั่งซื้อหลอดเซนติฟิวก์ (Centrifuge tube)
Credit:https://labproinc.com/blogs/laboratory-equipment/what-is-a-centrifuge-tube-and-what-is-it-used-for


โพสต์เมื่อ :
2565-05-12
 2537
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์