FEATURED PRODUCTS

Recommend
New
C0000428
Post Date : 
2021-02-11
525.00THB
Add To Cart
View : 872
Recommend
New
NSLCT001
Post Date : 
2020-12-16
75.00THB
Add To Cart
View : 798

DISCOVER AND SHOP
OUR PRODUCTS
SHOP NOW!

LAST BLOG

ใครที่มองหาข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) ตอนนี้ Alwsci ได้สรุปข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานให้แก่ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย คุณสมบัติของ GL45 SAFETY CAPS ของ ALWSCI ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ ฝาครอบนิรภัยได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการของคุณ ตัวฝาประกอบด้วยเมมเบรน PTFE ซึ่งจะช่วยปกป้อง ทั้งนี้ ตัวทำละลายจากการปนเปื้อนภายนอก ขณะเดียวกันจะปกป้องการระเหยของตัวทำละลายภายในภาชนะบรรจุ และปกป้องเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากไอระเหยของสารอันตรายเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการทำงาน หมดความกังวลเรื่องการหมดอายุ เพื่อประสิทธิภาพการสูงสุด ฝา GL45 จะมีแถบเวลาที่ติดตั้งอยูด้านบน เพื่อระบุการใช้งานและเห็นได้ ชัดเจนเมื่อหมดอายุ การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สะดวกเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวทำละลายสามารถทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ แกนฝาด้านในเป็นอิสระจากฝาด้านนอก ขณะที่ทำการเปลี่ยนสามารถใช้ตรึงท่อให้อยู่กับที่ เพื่อหลีกเลี่ยงท่อบิดเบี้ยวระหว่างที่ทำการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
Create a website for free Online Stores