• หน้าแรก

  • บทความ

  • WASH BOTTLE การใช้งานเบื้องต้น ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือ พ่นน้ำหรือสารละลาย

WASH BOTTLE การใช้งานเบื้องต้น ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือ พ่นน้ำหรือสารละลาย

  • หน้าแรก

  • บทความ

  • WASH BOTTLE การใช้งานเบื้องต้น ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือ พ่นน้ำหรือสารละลาย

WASH BOTTLE การใช้งานเบื้องต้น ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือ พ่นน้ำหรือสารละลาย

ขวดฉีดน้ำกลั่น(wash bottle)
การใช้งานเบื้องต้น ขวดสำหรับใช้ฉีดหรือพ่นน้ำหรือสารละลาย ออกมาผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีด เพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น หลอดทดลอง ขวดก้นกลม ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ หรือทำความสะอาดเครื่องจักร ซอก ลึก เป็นต้น
ฝาที่ใช้ปิดขวดฉีดน้ำกลั่นจะมีลักษณะเป็นเกลียว หมุนให้แน่นด้วยมือ เมื่อต้องการฉีดน้ำกลั่นออกมาก็ใช้มือบีบที่ขวดน้ำกลั่น เพื่อเพิ่มความดันภายในน้ำหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ภายใน
วัสดุที่ใช้ทำขวดฉีดน้ำกลั่นจะใช้พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งมี ซึ่งส่วนใหญ่ Wash bottle จะเป็น LDPE (Low density polyethylene) มีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง ทนต่อสารอินทรีย์หรือตัวทำละลาย
แต่ในห้องปฏิบัติการ จะมีการบรรจุตัวทำละลายพื้นฐานในขวดน้ำกลั่นด้วย เพื่อใช้เป็นสารทำความสะอาดเครื่องแก้ว เช่น อะซีโตน ไอโซโพรพานอล หรือ เอทานอล อาจจะใช้ Wash bottle ที่ผลิตมาเพื่อใส่สารตัวทำละลายข้างต้นโดยเฉพาะ เช่น Acetone Wash bottle, Isopropanol Wash bottle และ Ethanol Wash bottle เป็นต้น
ขนาด Wash bottle โดยทั่วไป
1. 250 ml ( scale 25ml, 50 ml, 250ml )
2. 500 ml ( scale 100ml, 200 ml, 300ml, 400ml, 500ml )
3. 1,00 ml ( scale 50ml, 500 ml, 1,000 ml )
ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : glasswarechemical.com
โพสต์เมื่อ :
2564-02-05
 610
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์