มาตรฐาน ISO คืออะไร ? ระบบ iso มีกี่ประเภท

มาตรฐาน ISO คืออะไร ? ระบบ iso มีกี่ประเภท

มาตรฐาน ISO คืออะไร ? ระบบ iso มีกี่ประเภท

ISO มาจากคำว่า International Organization for Standardization คือ องกรค์ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเเละอุตสาหกรรม สำหรับวัดคุณภาพองค์กรหรือ หน่วยงานต่างๆ รับรองระบบการบริหารเเละการดำเนินงานขององค์กรในเเต่ละประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั่วโลก ส่วนมาตรฐานที่ออกมาจะถูกใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 เเละ ISO 14000 ซึ่งจัดเป็นมาตารฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ เเละระบบบริหารสิ่งเเวดล้อม

ISO จะประกอบไปด้วยสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลก โดยเเบ่งออกเป็นระดับที่เเตกต่างกันไป ซึ่งมาตรฐานทั้งหมดที่ออกมาจะเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (Internation Standard) ทั่งนี้มาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชนิดใด ทั้งใหญ่หรือเล็ก เเละจะผลิตสินค้าหรือให้บริการด้านใดก็ตาม

ประโยชน์ของมตรฐาน ISO
การได้รับมาตรฐาน ISO นั้นสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารเเละการดำเนินงานเเละยังมีประโยชน์ต่อส่วนต่างๆภายในองค์กรอีกด้วย เช่น


ISO ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยา

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรมการผลิตยาในปัจจุบันจึงถูกควบคุมการผลิตเเละจัดจำหน่ายด้วยองค์กรระดับสากลมากมาย ทำให้ผู้ผลิตเเต่ละรายจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเเละวิเคราะห์หลายส่วนด้วยกัน เช่น ส่วนการควบคุมคุณภาพ (QC)
ส่วนการประกันคุณภาพ (QA) ส่วนการค้นคว้าวิจัยเเละพัฒนา (R&D)

ดังนั้นในเเต่ละขั้นตอนการวิจัยรวมถึงการค้นหาวัตถุดิบในการผลิตนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปฎิบัติให้อยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานการบริหารเเละการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสากล (ISO)ซึ่งประกอบไปด้วยโพสต์เมื่อ :
2564-02-23
 4258
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์