Cart
0
0.00 THB
 • Home

 • Blogs

 • Ethanal และ Methanol แตกต่างกันอย่างไร

Ethanal และ Methanol แตกต่างกันอย่างไร

 • Home

 • Blogs

 • Ethanal และ Methanol แตกต่างกันอย่างไร

Ethanal และ Methanol แตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันตามท้องตลาดจะมีแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอยู่ 2 ชนิด คือ

เอทิลแอลกอฮอล์

เอทิลแอลกอฮอล์ หรือที่รู้จักกันว่า เอทานอล (Ethyl Alcohol หรือ Ethanal) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นค่อยเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์โดนใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดเป็นตัวช่วย เอทานอลเป็นของเหลว ลักษณะใส ไร้สี ไร้กลิ่น ไวไฟ สามารถระเหยและละลายน้ำได้ สามารถหมักเพื่อให้เกิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 4-6% หรือไปจนถึง 40-50% เป็นต้น

ในภาคอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์สามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นได้ ในการแพทย์ยังทำไปใช้ในยาบางชนิด และใช้ในการฆ่าเชื้อโรค หรือเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง เช่น น้ำหอมและสบู่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี

โทษต่อร่างกาย

เนื่องจากสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ถ้าได้รับแต่น้อยอาจมีเพียงอาจมึน แต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะทำการกดประสาทอย่างรุนแรง และทำให้เสียชีวิตได้ และถ้าหากเอทานอลในระยะยาว จะทำให้เป็นพิษสุราเรื้อรังและมีภาวะติดแอลกอฮอล์และจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และอวัยวะภายใน เช่น ตับ อย่างแน่นอน

แอลกอฮอล์ล้างแผลทานได้หรือไม่?

แอลกอฮอล์ล้างแผล และแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเครื่องดื่ม ต่างทำมาจากเอทิลแอลกอฮอล์ แต่ทั้งสองชนิดไม่สามารถใช้แทนกันได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสารเคมีชนิดเดียวกัน แต่ต่างกันตรงความเข้มข้น แอลกอฮอล์ล้างแผลถูกผลิตมาเพื่อฆ่าเชื้อโรค ไม่สามารถดื่มได้ เพราะเข้มข้นเกินไป และไม่สามารถนำสุรา หรือเหล้ามาล้างแผลแทน เพราะปริมาณแอลกอฮอล์อ่อนเกินไป

แล้วสามารถนำสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดบนอาหารเพื่อฆ่าเชื้อได้หรือไม่ ?

คำตอบคือไม่ควรทำ หากเราต้องการฆ่าเชื้อโรคในอาหาร ควรนำอาหารไปปรุงใหม่อีกครั้ง หรือทำการผ่านความร้อน เช่น การเข้าไปโครเวฟ เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคในอาหาร ซึ่งจะได้ผลดีอย่างแน่นอน


เมทิลแอลกอฮอล์

เมทิลแอลกอฮอล์ หรือที่รู้จักกันว่า เมทานอล (Methyl Alcohol หรือ Methanol) มีลักษณะเป็นของเหลวใส ง่ายต่อการระเหย เป็นสิ่งที่ได้มาจากกระบวนกลั่นทางปิโตรเคมี และถูกนำไปใช้เป็นตำละลายต่างๆ เล่น สีทาไม้ น้ำมันเคลือบสี ทินเนอร์ รวมถึงนำไปเป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาติได้

เมทิลแอลกอฮอล์ไม่ควรนำมาใช้กับร่างกายมนุษย์ ในหลายๆ ครั้ง เราเคยได้ยินข่าวที่มีการนำเมทิลแอลกอฮอล์มาผสมกับเครื่องดื่มแทน เพราะความรู้ไม่เท่าการณ์นี้อาจทำให้เกิดอันตรายได้ถึงชีวิต และมีคนที่ทำเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้แทนเอทิลแอลกอฮอล์เพื่อทำการฆ่าเชื้อ ซึ่งอาจได้ผลตรงข้ามถ้าสัมผัสโดน ถึงแม้ว่าจะหน้าตาและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับเอทิลแอลกอฮอล์ก็ตาม แต่เมทิลแอลกอฮอล์สามารถผลเสียให้กับร่างกายได้มากมาย ซึ่งควรหลีกเลี่ยง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าหากสัมผัสเมทิลแอลกอฮอล์

 • หากสัมผัสโดนมือหรือผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคือง คัน และเป็นผื่นแดงได้
 • หากสูดดมเข้าไปในร่างกาย อาจทำให้เกิดการระคายกับระบบทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ
 • อาจเกิดการระคายเคืองกับดวงตาและเกิดอาการแสบคัน และอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับการมองเห็น
 • เมื่อสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มาก จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ
 • หากรับประทานเข้าไปจะทำให้ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เกิดอาการท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน และสามารถแพร่กระจายเข้าสู่เส้นเลือด อาจมีผลถึงประสาทตาซึ่งอาจทำให้ตาบอด กล้ามเนื้อตับตาย หรือโลหิตเป็นพิษ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

วิธีการบรรเทาอาการ

 • หากสัมผัสโดนผิวหนัง ให้รีบกำจัดหรือถอดเสื้อที่โดนเมทิลแอลกอฮอล์ในทันที ทำการล้างผิวหนังในส่วนที่โดนด้วยน้ำ และสบู่ หากอาการไม่ดีขึ้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
 • หากสูดดมเข้าไป ควรออกจากบริเวณดังกล่าวโดยทันที และรีบไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ พักให้หายใจให้สะดวก ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นในรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
 • หามีการทานเข้าไป และสัมผัสได้ถึงความผิดปกติควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

หากเราต้องเลือกใช้แอลกอฮอล์ ควรศึกษาวิธีการใช้งานของแต่ละชนิดให้ดี เอทิลแอลกอฮอล์กับเมทิลแอลกอฮอล์แตกต่างกันอย่างไร ใช้แทนกันไม่ได้ ดังนั้นควรใช้แอลกอฮอล์แต่ละชนิดให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่ต้องการเพื่อความปลอดภัยของตัวเรา

Post Date :
2022-06-07
 601
Visitor
Create a website for free Online Stores