Cart
0
0.00 THB
  • Home

  • Blogs

  • ฝาครอบนิรภัยสำหรับขวดเกลียว GL45 แบรนด์ ALWSCI

ฝาครอบนิรภัยสำหรับขวดเกลียว GL45 แบรนด์ ALWSCI

  • Home

  • Blogs

  • ฝาครอบนิรภัยสำหรับขวดเกลียว GL45 แบรนด์ ALWSCI

ฝาครอบนิรภัยสำหรับขวดเกลียว GL45 แบรนด์ ALWSCI

ใครที่มองหาข้อมูลฝาครอบนิรภัย (SAFETY CAPS) สำหรับขวดที่มีเกลียวแบบ GL45 วันนี้ Alwsci ขอนำเสนอ GL45 SAFETY CAP ซึ่งได้สรุปข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งานให้แก่ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย

คุณสมบัติของ GL45 SAFETY CAPS ของ ALWSCI

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญ
ฝาครอบนิรภัยได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการของคุณ ตัวฝาประกอบด้วยเมมเบรน PTFE ซึ่งจะช่วยปกป้องตัวทำละลายจากการปนเปื้อนภายนอก ขณะเดียวกันจะปกป้องการระเหยของตัวทำละลายภายในภาชนะบรรจุ และปกป้องเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากไอระเหยของสารอันตรายเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการทำงาน

หมดความกังวลเรื่องการหมดอายุ
เพื่อประสิทธิภาพการสูงสุด ฝา GL45 จะมีแถบเวลาที่ติดตั้งอยูด้านบน เพื่อระบุการใช้งานและเห็นได้ชัดเจนเมื่อหมดอายุ

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
สะดวกเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวทำละลายสามารถทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ แกนฝาด้านในเป็นอิสระจากฝาด้านนอก ขณะที่ทำการเปลี่ยนสามารถใช้ตรึงท่อให้อยู่กับที่ เพื่อหลีกเลี่ยงท่อบิดเบี้ยวระหว่างที่ทำการเปลี่ยนภาชนะบรรจุทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสินค้า GL45 SAFETY CAPS ของ ALWSCI ได้ที่นี้


Safety Cap G45 from Alwsci

หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล์ marketing.e@eosscientific.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-613 7911-4 และ 02-613 7600-5
Post Date :
2022-08-25
 900
Visitor
Create a website for free Online Stores