• Home

  • Blogs

  • วิธีเก็บสารเคมี ให้ตรงตามคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด

วิธีเก็บสารเคมี ให้ตรงตามคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด

  • Home

  • Blogs

  • วิธีเก็บสารเคมี ให้ตรงตามคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด

วิธีเก็บสารเคมี ให้ตรงตามคุณสมบัติของสารแต่ละชนิด


หลักการทั่วไปในการเก็บสารเคมี
1. สถานที่ที่ใช้เก็บสารเคมี ควรเป็นที่ที่ปิดมิดชิดพร้อมป้ายบ่งบอกชัดเจนว่า "สถานที่เก็บสารเคมี" ผนังกำแพงต้องเป็นแบบทนไฟ ภายในพื้นที่เก็บควรเป็นพื้นที่เย็นและแห้ง อากาศถ่ายเทได้ดี แต่แดดส่งไม่ถึง
2. ชั้นวางสารเคมีต้องมีความแข็งแรง มั่นคงไม่สั่นสะเทือน
3. ภาชนะที่บรรจุสารเคมีควรมีความทนต่อแรงดัน การกัดกร่อน และแรงกระแทกจากภายนอกควรมีภาชนะสำรองไว้เสมอ และต้องมีป้ายปิดที่ทนทานระบุชื่อสารเคมี อันตรายและข้อควรระวังไว้ชัดเจนที่ข้างภาชนะ
4. สำหรับตำแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บสารเคมีไม่ควรวางขวดบนพื้นโดยตรง หรือวางในที่แคบ ใกล้ประตูและหน้าต่าง ส่วนการเก็บสารเคมีที่มีขนาดใหญ่ และหนัก ไม่ควรเก็บไว้ในที่สูง
5. ต้องมีระบบการจัดเก็บสารที่มีระเบียบ บริเวณที่เก็บต้องสะอาดอยู่เสมอ และเรียงสารตามการหมดอายุก่อน-หลัง สารเคมีตัวไหนหมดอายุให้รีบทำลายทันที
6. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และชุดปฐมพยาบาลพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เก็บสารเคมีตามคุณสมบัติสารเคมีไวไฟ
สารเคมีที่จัดเป็นสารไวไฟ คือสารเคมีที่ละอองหรือฝุ่นของสารเคมีนั้น สามารถติดไฟได้ในอุณหภูมิและความดันปกติ เช่น ผงละเอียดของโลหะ ฟอสฟอรัส ของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส เป็นต้น

วิธีการเก็บรักษาสารเคมีกลุ่มนี้ คือ
- ควรเก็บในพื้นที่อากาศถ่ายเท และห่างจากแหล่งจุดติดไฟ เช่นความร้อน เปลวไฟ
- เก็บไว้ในภาชนะที่ปลอดภัย มีฝาปิดแน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได้ และควรเก็บไว้ในตู้เก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
- ควรเก็บสารเคมีชนิดนี้ให้ห่างจากสาร Oxidizers สารที่ลุกติดไฟได้ สารที่ระเบิดได้ และสารที่ทำปฏิกิริยากับความร้อน และทำให้เกิดความร้อน
- ภายในและโดยรอบพื้นที่จัดเก็บ ต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟติดไว้ รวมถึงต้องมีการต่อสายไฟลงดิน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิตสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้
สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ คือสารเคมีที่เมื่ออยู่เดี่ยวๆ อาจจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่เมื่ออยู่ด้วยกันหรือใกล้กันจะก่อให้เกิดความร้อน เกิดการระเบิด หรือเกิดเป็นสารพิษขึ้นได้

วิธีการเก็บสารเคมีกลุ่มนี้ คือ
- ควรเก็บแยกพื้นที่จัดเก็บออกจากกันอย่างชัดเจน
- ควรเตรียมเครื่องดับเพลิง Class D เอาไว้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จาก Oxidizers
- เก็บให้ห่างเชื้อเพลิงและวัตถุติดไฟ
- เก็บห่างจาก reducing agents เช่น zinc, alkaline metal หรือ formic acidสารเคมีที่เป็นพิษ
สารเคมีที่เป็นพิษ (Toxic chemicals) คือ สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต รวมถึงสารกัมมันตภาพรังสีด้วย

วิธีการจัดเก็บสารเคมีกลุ่มนี้ คือ
- ภาชนะที่ใช้จัดเก็บสารเคมีประเภทนี้ ควรเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด อากาศเข้าไปไม่ได้ และตั้งให้ห่างจากแหล่งจุดติดไฟ
- ควรมีการตรวจสอบแบบสม่ำเสมอ ทั้งภาชนะที่บรรจุสารเคมี และบริเวณโดยรอบ
- สำหรับสารที่ไวต่อแสง ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์สีชา ในพื้นที่แห้ง เย็น และมืดสารเคมีกัดกร่อน
สารเคมีกัดกร่อน คือ สารเคมีที่เป็นกรด หรือด่าง ส่วนมากสารพวกนี้จะทำลายบรรจุภัณฑ์ และออกมายังบรรยากาศภายนอกได้ ดังนั้นต้องใส่ใจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก

วิธีการจัดเก็บสารกลุ่มนี้ คือ
- การเก็บสารเคมีที่เป็นด่างควรเก็บแยกจากสารที่เป็นกรด และวัตถุอื่นๆ ที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
- การเก็บสารที่เป็นกรด ควรเก็บแยกจากโลหะที่ทำปฏิกิริยา เช่น Sodium Potassium และ Magnesium เป็นต้น
- เก็บไว้ในที่เย็น แต่ต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง
- ก่อนใช้งานสารเคมีเหล่านี้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งถุงมือ แว่นตา ฯลฯ เสมอ
สารเคมีที่ระเบิดได้
สารที่ระเบิดได้ คือสารที่ไวต่อปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ระยะเวลาในการนำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ ความร้อนหรือเย็นจัด ความแห้ง การสั่นสะเทือน เป็นต้น เมื่อสารเคมีเหล่านี้โดนกระตุ้น ณ อุณหภูมิจนเกิดอาการ Decompose ซึ่งทำให้อากาศรอบๆ เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่มาของระเบิดนั่นเอง

วิธีการจัดเก็บสารเคมีกลุ่มนี้ คือ
- ควรเก็บสารเคมีเหล่านี้ให้ห่างจากอาคารอื่นๆ และมีการล็อคอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรเก็บในที่มีเชื้อเพลิง หรือสารที่ติดไฟได้ง่าย และต้องห่างเปลวไฟอย่างน้อย 20 ฟุต
- ไม่ควรมีชนวนระเบิด (Detonators) และเครื่องมือ และสารอื่นๆ อยู่ด้วย
- ไม่ควรซ้อนกันเกิน 6 ฟุต หากต้องการเคลื่อนย้าย ต้องทำด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปในที่เก็บสารเคมีเด็ดขาด

การจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญหากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็จะนำมาซึ่งอันตรายต่อทรัพย์สิน และชีวิตได้ นอกจากการเก็บสารเคมีให้ถูกต้องแล้ว ผู้ใช้งานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสมอ หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีเตรียมไว้ และอุปกรณ์พื้นฐานในเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

                                                                                       
                                                                                            สั่งซื้ออุปการณ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
Post Date :
2022-03-14
 121
Visitor
Create a website for free Online Stores